OVER ONS

Om in Rotterdam de dementievriendelijke zorg goed te regelen werken onderstaande organisaties samen in de keten Stedelijke Keten Dementie Rotterdam.

ZORGAANBIEDERS

Stedelijke Keten Dementie Rotterdam
Samen voor Kwetsbare Ouderen 010.

Casemanagement

De zorgorganisaties in Rotterdam werken samen binnen en worden vertegenwoordigd door ConForte.

De zorgorganisaties organiseren onder meer huishoudelijke verzorging, wijkverpleging, verpleeghuizen en casemanagers dementie. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Vind hier meer informatie.

De kosten voor een casemanager worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit valt onder het basispakket. Het verplichte eigen risico is hierop niet van toepassing. Als de cliënt een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie heeft, valt het onder de eigen bijdrage van het CAK.

Casemanagement kunt u aanvragen via de volgende organisaties: 

Wachttijden

Gemiddelde wachttijd april 2024
9
Aantal clienten op de wachtlijst
182
Cliënten > 6 weken op de wachtlijst
60
Totaal aantal cliënten CMD
2024
Totaal aantal FTE Casemanagers
47

Welzijn

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vindt de gemeente Rotterdam belangrijk. Met welzijnswerk helpen we Rotterdammers.

Het aanbod verschilt per wijk. Welzijn laat kinderen, tieners en jongeren kennismaken met sport en cultuur. Ook kunnen ouders worden geholpen bij de opvoeding. Welzijn leert Rotterdammers flexibel om te gaan met moeilijke situaties. Ook worden ouderen geholpen om langer veilig te kunnen thuis wonen. Het welzijnswerk is er voor alle Rotterdammers die hulp nodig hebben.

Welzijnsaanbieders

Per gebied in Rotterdam is er een welzijnsaanbieder. De huidige contracten zijn op 1 juni 2022 ingegaan. De contracten hebben een lange looptijd met diverse optiejaren, en lopen tot uiterlijk 2031. Hieronder kunt u de welzijnsaanbieder in ieder gebied zien. 

Radar WMO: Centrum, Charlois, Delfshaven, Overschie

SOL: Feijenoord, IJsselmonde, Noord

Buurtwerk: Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander,

Humanitas: Hoek van Holland

DOCK: Hoogvliet, Kralingen-Crooswijk, Pernis

DIA: Rozenburg (combinatie van Stichting Dona Daria, Stichting InMovement, Avant Sanare)

Naar de website:

Overige netwerken

Overige partijen

Ketenoverleggen

De stedelijke keten dementie is onderverdeeld in meerdere lokale ketens, waarbinnen de casemanagers dementie, welzijnswerkers, medewerkers van de vraagwijzer, huisartsen en praktijkondersteuners en andere betrokken partijen in de wijk samen komen om verbindingen te leggen en samenwerkingsafspraken te maken rondom de ondersteuning van mensen met dementie.